ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ETE

       ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή εικόνας
prosklhsh_metoxon.pdf
Πρόσκληση μετόχων
isologismos_2012.pdf
Ισολογισμός 2012
isologismos_2013.pdf
Ισολογισμός 2013
prosklhsh_metoxon_2014.pdf
Πρόσκληση μετόχων 2014
praktiko_g.s.2014.pdf
Πρακτικό Γ.Σ. 2014
Isologismos_2014.pdf
Ισολογισμός 2014
prosklhsh_metoxon_2015.pdf
Πρόσκληση Μετόχων 2015
isologismos_2016.pdf
Ισολογισμός 2016