ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ETE

       ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή εικόνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ
prosklhsh_metoxon.pdf
Πρόσκληση μετόχων
isologismos_2012.pdf
Ισολογισμός 2012
isologismos_2013.pdf
Ισολογισμός 2013
prosklhsh_metoxon_2014.pdf
Πρόσκληση μετόχων 2014
praktiko_g.s.2014.pdf
Πρακτικό Γ.Σ. 2014
Isologismos_2014.pdf
Ισολογισμός 2014
prosklhsh_metoxon_2015.pdf
Πρόσκληση Μετόχων 2015
isologismos_2016.pdf
Ισολογισμός 2016