ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ETE

       ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή εικόνας

Ιδιωτικά Έργα
Η εταιρεία έχει εκπονήσει διαφόρων ειδών έργα ιδιωτικού τομέα που περιλαμβάνουν πολυκατοικίες, διάφορα συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών, κτίρια γραφείων επιχειρήσεων καθώς και κτίρια εμπορικών δραστηριοτήτων.


Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα ιδιωτικά έργα που έχουν εκτελεστεί από την Ρόμβος ΑΕ ΕΤΕ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.